ทำบุญสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 58

posted May 8, 2015, 5:11 AM by Asst.Prof. Dr. Nuth OTANASAP   [ updated May 8, 2015, 5:11 AM ]
เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงานของประเทศ ให้เกิดขึ้นในเยาวชนของชาติ 
ที่จะต้องออกไปรับใช้สังคมในอนาคต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาทุกชั้นปี 
จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญสาขาวิชา ณ ชั้น 4 อาคารพลกฤษณ เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558

  

Comments